Zajištění financování

Pomáháme vedení společnosti při získání finančních prostředků (v Kč nebo v cizí měně) na provoz společnosti či na konkrétní projekt, nastavíme individuální řešení, optimální strukturu transakce a scénáře. 
 
Využijte naše bohaté zkušenosti se zajištěním financování, koordinace procesu financování od analýzy a návrhu způsobu financování, posouzení možností a navržení optimálního řešení financování potřeb, přípravy požadované dokumentace, vypracování business plánu, ověření průchodnosti žádosti o úvěr v bance, sledování průběhu schvalovacího řízení žádosti, vyjednávání konkrétních podmínek financování s bankovními institucemi, leasingovými společnostmi či investory až po dohled nad sjednáváním úvěrové dokumentace, pomoc s orientací v podmínkách a případné právní konzultace konkrétních bodů smlouvy.
 
 • Provozní úvěr
 • Investiční úvěr
 • Projektové financování
 • Developerské financování
 • Exportní financování
 • Akviziční financování
 • Restrukturalizace úvěrů
 • Financování nemovitostí
 • Refinancování
 • Dluhová rekapitalizace
 • Financování s podporou EU fondů
 • Financování pro zemědělce
 • Leasing
 • Mezaninové financování
 • Tollingové financování