Outsourcing

Proces, kdy společnost začlení do své struktury extení subjekt (subdodavatele), který je specializovan na danou činnost. Tento proces umožní zaměřit se na prioritní cíle společnosti v rámci oboru její činnosti, což zvýší její konkurenceschopnost. Odpovědnost nese jiný subjekt a náklady specializované činnosti využitím outsourcingu jsou zpravidla znatelně nižší. Nejčastěji se využívá v oblastech IT, logistiky, právních a ekonomických služeb, PR či správě a údržbě nemovitostí